Hej!

Emil P & Co är ett familjeföretag som äger och förvaltar hyresfastigheter i Örebro. Företaget startade redan 1936 med byggnadsrörelse och har sedan dess utvecklats till att i huvudsak syssla med fastighetsförvaltning. Vår affärsidé är att äga, förvalta och utveckla hyresfastigheter. Vi strävar efter att ha nöjda hyresgäster som bor i våra lägenheter.

Anslagstavlan

Inget nytt att informera.